Projekty zrealizowane przez Gminę Kołbaskowo

Gmina Kołbaskowo skutecznie wykorzystuje dostępne środki z Funduszy Unijnych

Szlak Bielika na odcinku Ustowo - Pargowo, etap I Siadło Dolne - Pargowo

Otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6. Rozwój funkcji metropolitarnych, Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitarnym.

Całkowita wartość projektu 2 519 705,92 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 889 779,44 złotych (75%)

Więcej » Wkład własny: 629 926,48 złotych (25%)

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie

Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet 4. Infrastruktura Ochrony Środowiska, Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, poddziałanie 4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom.

Całkowita wartość projektu 762 045,73 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 571 534,29 złotych (75%)

Więcej » Wkład własny: 190 511,44 złotych (25%)

Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich miast

Projekt „Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow – Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój” jest odpowiedzią na potrzeby turystyczne mieszkańców regionu Dolny Dolnej Odry zarówno po stronie polskie jak i niemieckiej.

Całkowita wartość projektu 1 024 904,91 złotych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 643 896,38 złotych (85%)

Wydatki niekwalifikowane: 267 379,76 złotych

Więcej » Wkład własny: 113 628,77 złotych (15%)

Gmina Kołbaskowo

Adres Urzędu Gminy
Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo
Telefon & Email
(+48) 91 311 95 10 / biuro@kolbaskowo.pl
Godziny przyjmowania interesantów
Poniedziałek: 8:00 - 16:30 / Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00