Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane przez Gminę Kołbaskowo

Szlak Bielika na odcinku Ustowo - Pargowo, etap I Siadło Dolne - Pargowo.

Zrealizowana inwestycja jest pierwszym z etapów przedsięwzięcia polegającego na budowie szlaku turystycznego pod nazwą „Szlak Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo”, przebiegającego przez teren Gminy Kołbaskowo w powiecie polickim, województwie zachodniopomorskim na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.

Całość przedsięwzięcia składa się z następujących etapów:

1

Etap I: Siadło Dolne – Moczyły, Moczyły – Pargowo, Pargowo oraz Pargowo do granicy państwa.

2

Etap II obejmuje budowę ścieżek rowerowych na trasie Ustowo – Siadło Dolne.

Etap I - objął budowę ścieżki rowerowej na odcinku Siadło Dolne – Moczyły, Moczyły – Pargowo, Pargowo oraz Pargowo do granicy Państwa.
W ramach tego etapu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
  • 1. wybudowano publiczną infrastrukturę turystyczną w postaci szlaku rowerowego na odcinku Siadło Dolne Moczyły – Moczyły – Pargowo – granica państwa,
  • 2. wybudowano ciąg pieszo-jezdny w miejscowości Pargowo, po którym poruszać się mogą także rowery,
  • 3. oznakowano szlak rowerowy,
  • 4. zamontowano elementy małej infrastruktury - miejsca wypoczynku.
W kolejnych latach Gmina Kołbaskowo planuje wykonanie II etapu inwestycji – obejmującego swym zakresem budowę oraz oznakowanie szlaku rowerowego na trasie Siadło Dolne – Ustowo.