Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane przez Gminę Kołbaskowo

Szlak Bielika na odcinku Ustowo - Pargowo, etap I Siadło Dolne - Pargowo.

Projekt pn. „Szlak Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo, etap I Siadło Dolne – Pargowo” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6. Rozwój funkcji metropolitarnych, Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitarnym.

2 519 705,92 złotych
Całkowita wartość projektu

1 889 779,44 złotych
Dofinansowanie ze środków EFRR (75%)

629 926,48 złotych
Wkład własny (25%)