"Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow – Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój” jest odpowiedzią na potrzeby turystyczne mieszkańców regionu Dolny Dolnej Odry zarówno po stronie polskie jak i niemieckiej.

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Całkowita wartość projektu
1 024 904,91 złotych
Dofinansowanie ze środków EFRR
643 896,38 złotych (85%)
Wkład własny
113 628,77 złotych (15%)
Wydatki niekwalifikowane
267 379,76 złotych

Etapy Inwestycji w Gminie Kołbaskowo

Inwestycja zrealizowana w ramach projektu pn. „Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow – Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój” jest jednym z etapów przedsięwzięcia polegającego na budowie szlaku turystycznego pod nazwą „Szlak Bielika na odcinku Ustowo – Pargowo”, który prowadzi od północnego krańca miejscowości Ustowo (granica gminy Kołbaskowo i miasta Szczecin w rejonie skrzyżowania ulic Autostrada Poznańska i Ustowskiej w Szczecinie.

W kolejnych latach Gmina planuje wykonanie m.in. II etapu inwestycji – obejmującego swym zakresem budowę ścieżek rowerowych na trasie Siadło Dolne – Ustowo, a także oznakowania ścieżki rowerowej „Szlakiem XIII-wiecznych kościołów wiejskich Gminy Kołbaskowo”.