"Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow – Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój” jest odpowiedzią na potrzeby turystyczne mieszkańców regionu Dolny Dolnej Odry zarówno po stronie polskie jak i niemieckiej.

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Całkowita wartość projektu
1 024 904,91 złotych
Dofinansowanie ze środków EFRR
643 896,38 złotych (85%)
Wkład własny
113 628,77 złotych (15%)
Wydatki niekwalifikowane
267 379,76 złotych

Projekt powstał przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego www.interreg4a.info oraz www.ewt.wzp.pl

O Projekcie

Projekt „Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow – Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój” jest odpowiedzią na potrzeby turystyczne mieszkańców regionu Dolny Dolnej Odry zarówno po stronie polskie jak i niemieckiej.

Powstała odpowiadająca współczesnym wymaganiom infrastruktura turystyczna, która w równym stopniu odpowiada wymaganiom terenów wiejskich i miast Szczecin i Berlin. W regionie gospodarczym Dolina Dolnej Odry istnieje już obszerna sieć ścieżek rowerowych złożona ze szlaków ponadregionalnych oraz ścieżek regionalnych i lokalnych.

Poprzez projekt system ścieżek będzie rozbudowany i scalony w jednolitą sieć. Projekt stworzy warunki dla polsko-niemieckiej turystyki rowerowej przekraczającą Odrę - rzekę łączącą region. Głównym celem projektu jest likwidacja luk komunikacyjnych oraz rozbudowa istniejących, trudno dostępnych terenów.

Cel Projektu

Celem bezpośrednim projektu jest intensywniejsze powiązanie wewnętrzne regionu poprzez rozszerzenie i udoskonalenie ofert turystycznych oraz umożliwienie dotarcia do wspólnych dla regionu miejsc aktywności i wypoczynku po obu stronach granicy.