Oddziaływanie inwestycji

Inwestycja obejmie swoim oddziaływaniem m.in.:

  1. Tereny bezpośrednio przyległe do ścieżki rowerowej na odcinku Siadło Dolne – Pargowo,
  2. Teren Gminy Kołbaskowo,
  3. Powiat policki,
  4. Tereny gmin niemieckich.

Realizacja całości przedsięwzięcia tj. części zrealizowanej oraz części planowanej do realizacji umożliwi połączenie szlaku po polskiej stronie granicy ze szlakiem rowerowym zlokalizowanym po stronie niemieckiej granicy „Szlak Wzdłuż Nysy i Odry”. Szlak ten ma swój początek na terenie Czech w miejscowości Nova Ves (od źródeł rzeki Nysa), koniec zaś w miejscowości Ahlbeck nad Zalewem Szczecińskim. Teren inwestycji prowadzi od Pargowo do granicy państwa na południe od miejscowości Pargowo. Ścieżka rowerowa łączy się po stronie niemieckiej za miejscowością Pargowo z ponadregionalnym szlakiem rowerowym „Wzdłuż Nysy i Odry” (Oder-Neiße Radweg) posiadającym na tym odcinku nawierzchnię bitumiczną. Niemiecki szlak o długości 540 km prowadzi od miejscowości Nova Ves (źródło rzeki Nysy) w okolicach Jablonca wzdłuż Nysy i Odry poprzez Saksonię i Brandenburgię, dalej w kierunku Meklemburgii-Pomorza Przedniego (w kierunku m. Penkun) kierując się do Ahlbeck nad Zalewem Szczecińskim.

Odcinek Pargowo - Granica Państwa

Przez miejscowość Pargowo przebiega obecnie szlak rowerowy „Szlak kościołów wiejskich Gminy Kołbaskowo”, który w miejscowości ma pętlę i zawraca w kierunku Kamieńca. Na odcinku przejazdu przez miejscowość ścieżka rowerowa pokrywa się z istniejącym szlakiem rowerowym. W centrum miejscowości znajdują się ruiny niewielkiego wiejskiego kościoła, stanowiące lokalną ciekawostkę turystyczną. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1336 roku. Plac przykościelny będący jednocześnie cmentarzem, otoczony jest murem kamiennym. Ruiny jak i otaczający je cmentarz spowite są wysoką szatą roślinną, w tym starodrzewem.

Odcinek w Miejscowości Pargowo

Aby zachować integralność prowadzonej ścieżki rowerowej i zarazem „Szlaku Bielika”, a jednocześnie biorąc pod uwagę istniejącą zabudowę miejscowości Pargowo, Wnioskodawca zdecydował o budowo ciągu pieszo-jezdnego przez wieś, który jednocześnie dopuści ruch rowerzystów na wskazanym obszarze.