Oddziaływanie inwestycji

Poprawa wizerunku Gminy Kołbaskowo jako miejsca noweczesnych rozwiązań komunikacyjnych zachęcających do aktywnych form podróżowania

Inwestycja wpłynie na poprawę wizerunku Gminy Kołbaskowo na tle gmin ościennych, jako miejsca zapewniającego bezpieczny i komfortowy dostęp do miejsc o znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym. Projekt przyczyni się do wzrostu rangi Gminy Kołbaskowo na tle gmin ościennych jako miejsca przyjaznego rowerzystom. Realizacja inwestycji wpłynie dodatnio na podniesienie atrakcyjności i estetyki zagospodarowania przestrzennego gminy a tym samym pozytywnie wpłynie na podniesienie jej atrakcyjności turystycznej.