Oddziaływanie inwestycji

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Realizacja inwestycji objętej niniejszym opracowaniem, wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na rowerze, wzdłuż obecnie dostępnych w większości prowadzących na „dziko” dróg rowerowych. Dzięki inwestycji będzie możliwe praktyczne wyeliminowanie ryzyka powstawania kolizji z udziałem rowerzystów oraz pojazdów mechanicznych, co znacznie zmniejszy zagrożenie ryzyko utraty życia i zdrowia przez osoby poruszające się po tej trasie na rowerze.