Oddziaływanie inwestycji

Wzrost poziomu atrakcyjności roweru jako środka transportu na terenie Gminy Kołbaskowo

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na wzrost poziomu atrakcyjności roweru jako środka transportu na terenie gminy Kołbaskowo. Nowopowstała trasa zapewniająca komfort oraz bezpieczeństwo podróży przez malownicze oraz pełne atrakcji turystycznych tereny Gminu Kołbaskowo, zachęcać będzie do uprawiania sportu, turystyki i rekreacji na tym terenie. Powstała infrastruktura będzie miała również ogromne znaczenie dla samych mieszkańców Gminy, którzy zachęceni nowoczesną infrastrukturą wybierać będą chętniej alternatywne formy transportu – rower - jako środek komunikacji (nie tylko od święta) pomiędzy poszczególnymi obszarami Gminy. Efektem tego będzie m.in. odczuwalna poprawa zdrowia, co dodatkowo będzie przekładać się na pozytywny odbiór roweru - alternatywnego środka transportu, przez społeczeństwo.