Oddziaływanie inwestycji

Zmniejszenie poziomu zanieczyszczynia powietrza oraz hałasu na terenie Gminy Kołbaskowo

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na ograniczenie negatywnego oddziaływania systemu transportowego na środowisko naturalne, poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie Gminy Kołbaskowo. Będzie to efektem zmniejszenia energochłonności w podróżach, wynikającego m.in. ze zmniejszenia presji na wykorzystywanie samochodów w podróżach po terenie gminy oraz pomiędzy gminami ościennymi, w tym pomiędzy Gminą Kołbaskowo, a powiatem Uecker-Randow (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy) oraz Uckermark (Brandenburgia, Niemcy) (związane z tym zmniejszenie hałasu i emisji spalin). Obecnie na terenie miejscowości transport samochodowy indywidualny stanowi wciąż główne źródło zanieczyszczenia powietrza i hałasu, zajmuje coraz więcej przestrzeni kosztem terenów zielonych.