Oddziaływanie inwestycji

Zmniejszenie tranzytowego charakteru Gminy Kołbaskowo

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem przyczyni się do zmniejszenia tranzytowego charakteru Gminy Kołbaskowo. Dzięki przedsięwzięciu polegającemu na budowie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki aktywnej, wzrośnie zainteresowanie atrakcjami turystycznymi gminy, w szczególności przez turystów z zachodniej strony granicy. Powstała w wyniku realizacji inwestycji infrastruktura zapewniać będzie bezpieczeństwo i komfort podróżowania za pomocą środka transportu jakim jest rower.

Wzrostowi zainteresowania oferta turystyczną Gminy Kołbaskowo sprzyjać będzie:

  1. bliskie sąsiedztwo gminy – Gmina Kołbaskowo położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie powiatu Uecker-Randow (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy) oraz Uckermark (Brandenburgia, Niemcy),
  2. rozbudowany dzięki inwestycji, system ścieżek rowerowych po stronie zachodniej, prowadzących wprost do granicy z Polską.

Kontynuacja ścieżek rowerowych prowadzących od granicy państwa przez Gminę Kołbaskowo, aż do granicy z Gminą Miasto Szczecin (stolicy regionu) zachęci potencjalnych turystów, mieszkańców Gminy Kołbaskowo oraz gmin ościennych do przyjazdu oraz podróżowania po jej terenie za pomocą roweru. Turyści jako miejsce swojego odpoczynku chętniej wybierać będą pełną atrakcji turystycznych Gminę Kołbaskowo, która będzie im w stanie zapewnić dostęp do nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych zachęcających ich do aktywnych form podróżowania po ich okolicach. Istnieje więc realna szansa odwrócenia tendencji polegającej na przyjeżdżaniu do Polski, w większości przez Niemców, wyłącznie w celach turystyki handlowej, medycznej (w szczególności stomatologicznej), usługowej na rzecz turystyki aktywnej.