Oddziaływanie inwestycji

Zwiększenie atrakcyjności oraz dostępności infrastruktury turystyki w Gminie Kołbaskowo

Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu atrakcyjności oraz dostępności infrastruktury turystyki zlokalizowanej w Gminie Kołbaskowo.

Realizacja inwestycji umożliwi:

  • połączenie terenów prowadzących przez Gminę Kołbaskowo z ponadregionalnym szlakiem rowerowym „Wzdłuż Nysy i Odry” (Oder-Neiße – Radweg),
  • bezpieczny oraz komfortowy dojazd do terenów o znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym, zlokalizowanych nad trasie przebiegu ścieżki rowerowej (Siadło Dolne – Moczyły – Pargowo – granica państwa) za pomocą alternatywnego środka transportu – roweru,
  • wzrost poziomu zainteresowania potencjalnych turystów oraz mieszkańców Gminy Kołbaskowo obszarami o dużym ładunku turystycznym i rekreacyjnym na jej terenie,
  • wzrost zainteresowania przedsiębiorców rozbudową infrastruktury około turystycznej, co będzie sprzyjać rozwojowi turystyki na terenie Gminy Kołbaskowo.

Obszar objęty inwestycją cechuje się dużym potencjałem turystycznym i rekreacyjnym. Gmina Kołbaskowo pod względem atrakcyjności turystycznej plasuje się na 37 miejscu z 114 wśród wszystkich gmin województwa zachodniopomorskiego (do przeprowadzenia analizy porównawczej zastosowano taksometryczny miernik rozwoju TMR).

Na terenie Gminy Kołbaskowo zlokalizowanych jest wiele zabytków o dużym znaczeniu dla tego obszaru. Są tu m.in.

  1. XIII-wieczne granitowe kościoły: w Będargowie, Bobolinie (z zabytkowym cmentarzem), Kamieńcu, Kołbaskowie, Stobnie, w Barnisławiu, a także ruiny kościołów z zabytkowymi cmentarzami przykościelnymi w Karwowie, Moczyłach, Pargowie i Smolęcinie oraz ruiny kościoła w Warzymicach,
  2. zabytkowa rządówka w Bobolinie, dwory z parkami w Ostoi i w Rajkowie oraz dwór w Przylepie.

Ponadto do statusu zabytków pretendują cmentarze w Będargowie, Kamieńcu, Kołbaskowie, Stobnie i Warzymicach, a także kamienne ogrodzenie działki kościelnej w Barnisławiu, Park Dworski w Kurowie, Park Dworski w Pargowie i dwór neoklasycystyczny w Przylepie. Ponadto na terenie gminy znajdują się także 48 obiekty o statusie obiektów chronionych. Nowoutworzona infrastruktura będzie stanowiła idealne dopełnienie istniejących już 130 km tras rowerowych (często łączących się z trasami niemieckimi).

Realizacja inwestycji zwiększy długość ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo oraz gmin przygranicznych w szczególności tych po stronie niemieckiej. Inwestycja, przyczyni się do zwiększenia powiązań pomiędzy ich poszczególnymi gminami i powiatami przygranicznymi a gminami i powiatami: Uecker-Randow (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy) oraz Uckermark (Brandenburgia, Niemcy).

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu podróży osób poruszających się rowerem oraz osób pieszych. Wzrośnie poziom zainteresowania ze strony potencjalnych turystów oraz mieszkańców Gminy Kołbaskowo, a także gmin ościennych. Inwestycja przyczyni się do ponownego odkrycia przez turystów bogatego w pamiątki historii oraz infrastrukturę turystyki terenu, jakim jest obszar Gminy Kołbaskowo. W dalszej perspektywie inwestycja ma szanse wpłynąć na odbudowę znaczenia Gminy Kołbaskowo na mapie obszarów o dużym ładunku turystycznym, znaczenia jakie gmina posiadała jeszcze w okresie międzywojennym (Gmina Kołbaskowo stanowiła bazę turystyki wycieczkowej sobotnio-niedzielnej dla mieszkańców Berlina i Szczecina, na terenie której można było m.in. podziwiać liczne zabytki z epok poprzednich, funkcjonowały liczne restauracje, kawiarnie, pensjonaty, przystanie wodne i stanice wędkarskie, a także szereg założeń pałacowo-parkowych i folwarcznych, zakłady usługowe pracujące na rzecz obsługi ruchu turystycznego, w miejscowości Kołbaskowo funkcjonował dworzec kolejowy obsługujący linię Berlin-Szczecin).