"Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow – Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko Zdrój” jest odpowiedzią na potrzeby turystyczne mieszkańców regionu Dolny Dolnej Odry zarówno po stronie polskie jak i niemieckiej.

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Całkowita wartość projektu
1 024 904,91 złotych
Dofinansowanie ze środków EFRR
643 896,38 złotych (85%)
Wkład własny
113 628,77 złotych (15%)
Wydatki niekwalifikowane
267 379,76 złotych

Trasa

Trasa projektu rozpoczyna się w obrębie miasta Angermünde oraz dzielnicy Stolpe. Następnie trasa biegnie na północ do miejscowości Dobbezin – Kerkow, gdzie szlak rowerowy połączy się z ponadregionalnym Szlakiem Rowerowym Odra-Nysa-Szlaku Okrężnego Grützpott-Uckermarck Rowerowego Szlaku Okrężnego-Ponadregionalnego Szlaku Rowerowego Berlin-Uznam. Udając się na północ od miejscowości Stolpe dotrzemy do Criewen. Następnie trasa biegnie do miejscowości Schwedt i dalej do miejscowości Groβ Pinnow. Jadąc dalej tą drogą dojechać można do Kummerow i następnie do miejscowości Gartz nad Odrą. Stąd ścieżka rowerowa prowadzi do miejscowości Mescherin łącząc się po drodze z miejscowościami po stronie polskiej Pargowo, Rosówek i Kołbaskowo. Tutaj trasa niemiecka łączy się ze ścieżkami rowerowymi przebiegającymi przez teren polski. Ścieżka rowerowa przebiegająca przez teren gminy Kołbaskowo łączy się ze ścieżkami przebiegającymi przez teren gminy Gryfino. Następnie trasa biegnie przez miejscowość Chwarstnica do Gryfina. W Chwarstnicy istnieje połączenie ze szlakiem rowerowym „Odrzanków-Bukowy” w kierunku miejscowości Glinna i Stare Czarnowo. Dalej trasa rowerowa biegnie w kierunku Pyrzyc i Bielic szlakiem rowerowym ‘Pyrzycki”, a także w kierunku miejscowości Banie i Swobnica szlakiem rowerowym „Bański”. Dalej ścieżka rowerowa przebiegać będzie przez teren gminy Trzcińsko Zdrój aż do Chojny.

Mapa

Turystyczne Potencjały – Infrastruktura łącząca -broszura do pobrania