Wróć do listy projektów

Gmina Kołbaskowo

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie

Architektura


Zaprojektowano przebudowę budynku z przeznaczeniem na remizę OSP. Wejście do remizy zaplanowano od strony północno – zachodniej w pobliżu bramy wjazdowej na teren. Przebudowa i prace remontowe zostały przeprowadzone z zachowaniem istniejącego układu konstrukcyjnego i z niewielkimi zmianami w bryle zewnętrznej budynku, a prace budowlane polegały na wykonaniu nowych ścianek działowych, otworów okiennych i drzwiowych, wyposażeniu w nowe instalacje wewnętrzne, ociepleniu budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem nowych elewacji oraz pracach remontowych (posadzki, tynki, stropy podwieszane).

Projektowany poziom posadowienia posadzki parteru ± 0,00 = 31,72 m n.p.m. został wyniesiony ~10 cm powyżej poziomu terenu. Zachowano ukształtowanie istniejącego dachu, przewidziano jedynie korektę spadków połaci dachowych.

Parametry techniczne:

 • Pow. zabudowy pierwotnej - 626,00 m2
 • Pow. zabudowy po przebudowie - 631,00 m2
 • Pow. całkowita - 631,00 m2
 • Pow. netto - 545,85 m2
 • Remiza - 374,55 m2
 • Kubatura - 3379,20 m3
 • Wysokość zabudowy - 5,66 m
 • Wartość współczynnika przenikania ciepła U (W/m2K):
  • dla ścian zewnętrznych z oknami gr. 43cm - 0,43 < 0,55
  • dla ścian zewnętrznych z oknami gr. 31 cm - 0,47 < 0,55
  • dla stropodachu - 0,26 < 0,30
  • dla ścian w pomieszczeniu agregatu - 0,37 < 0,45
  • dla ścian w garażu - 0,69 < 1,0 = U max
 • Wartość oporu cieplnego R (m2K/W) dla podłóg:
  • posadzka w garażu - bez ograniczeń
  • posadzka pomieszczeń socjalnych remizy - 1,54 > 1,5 = R min
  • posadzka warsztatu - 1,28 > 1,0 = R min.

Zestawienie pomieszczeń w remizie:

 1. Wiatrołap - 3,50 m2
 2. Korytarz - 12,70 m2
 3. Szatnia - 23,30 m2
 4. Łazienka - 13,60 m2
 5. Pomieszczenie gospodarcze - 15,20 m2
 6. WC - 3,70 m2
 7. Garaż - 201,15 m2
 8. Warsztat - 54,80 m2
 9. Agregat - 14,10 m2
 10. Magazyn - 13,20 m2
 11. Pokój biurowy - 19,30 m2
Razem: - 374,55 m2

Fundamenty i ściany: Ściany fundamentowe zostały wykonane z bloczków betonowych o grubości 25 cm. Ściany szczytowe zewnętrzne zostały wykonane z bloczków ceramicznych o grubości 25 cm. Ściany wewnętrzne działowe zostały wykonane z bloczków o grubości 12 cm. W pomieszczeniu łazienki, wc ścianka i drzwi kabiny wc zostały wykonane w systemie Sanipol z płyt laminowanych i profili aluminiowych. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone styropianem o gr. 6 lub 8 cm.

Stropy: Zostały wykonane z płyt GKF na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach sanitarnych strop z płyt GKFI i podwieszone do konstrukcji stalowej dachu.

Dach: Istniejące pokrycie dachowe zostało usunięte razem z ewentualnymi warstwami podkładowymi. Wykonano nową konstrukcję dachu, którą zabezpieczono antykorozyjne

Kominy: Przewody wentylacyjne zostały wykonane z ceramicznych pustaków wentylacyjnych 19x19 cm; zastosowano również pustak kominowo - wentylacyjny 32 x 32 cm oraz pustak wentylacyjny 32 x 24 cm. Jeden z kominów został murowany tradycyjnie z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej, ponad dachem otynkowany, przykryty czapką betonową. Pozostałe kominy zostały obmurowane bloczkami powyżej połaci dachowej otynkowane.

Izolacje: Zastosowano izolacje przeciwwilgociowe na posadzkach, dachu, stropodachu, ścianach fundamentowych, kanale naprawczym, pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych. Izolacje termiczne zastosowano na posadzkach, ścianach wewnętrznych i zewnętrznych, stropodachu. Izolacje akustyczne zastosowano nad stropem.

Wykończenie wewnętrzne: Wnętrze wykończono tynkami. Pomieszczenia sanitarne i gospodarcze pokryto glazurą. Podokienniki wykończono z twardego PCV.

Wykończenie zewnętrzne: Ściany zewnętrzne zostały otynkowane tynkiem mineralnym. Elewacja została wykończona cegiełką Novabik. Parapety zewnętrzne wykończone płytą stalową. Okna i drzwi zewnętrzne z systemu RAL 9004.