Wróć do listy projektów

Gmina Kołbaskowo

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie

O Projekcie


Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet 4. Infrastruktura Ochrony Środowiska, Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, poddziałanie 4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom.

Całkowita wartość projektu:
762 045,73 złotych

Dofinansowanie ze środków EFRR:
571 534,29 złotych

Wkład własny:
190 511,44 złotych

W ramach inwestycji wykonano następujące prace budowlane:

 • roboty rozbiórkowe,
 • budowa fundamentów oraz izolacji,
 • budowa ścian i konstrukcji,
 • budowa stropodachu,
 • wykonanie sufitu podwieszanego,
 • wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • wykonanie zewnętrznej instalacji sanitarnej,
 • wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej i deszczowej,
 • wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej.

W ramach inwestycji zakupiono specjalistyczny sprzęt przeciwpowodziowy i przeciwpożarowy:

 • aparaty oddechowe – 6 szt.,
 • kombinezon gazoszczelny – 2 szt.,
 • nożyce hydrauliczne – 1 szt.,
 • rozpieracz ramieniowy – 1 szt.,
 • komplet poduszek pneumatycznych,
 • butle kompozytowe do aparatów oddechowych – 2 szt.,
 • eksplozymetr – 1 szt.,
 • miernik gazu – 1 szt.,
 • pakowarka piasku – 1 szt.,
 • motopompa szlamowa – 1 szt.,
 • agregat hydrauliczny – 1 szt.