Wróć do listy projektów

Gmina Kołbaskowo

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie

Specjalistyczny Sprzęt


W ramach realizacji drugiego elementu projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaskowie:

 1. aparaty oddechowe – 6 szt.,
 2. kombinezon gazoszczelny – 2 szt.,
 3. nożyce hydrauliczne – 1 szt.,
 4. rozpieracz ramieniowy – 1 szt.,
 5. komplet poduszek pneumatycznych,
 6. butle kompozytowe do aparatów oddechowych – 2 szt.,
 7. eksplozymetr – 1 szt.,
 8. miernik gazu – 1 szt.,
 9. pakowarka piasku – 1 szt.,
 10. motopompa szlamowa – 1 szt.,
 11. agregat hydrauliczny – 1 szt.

Aparaty oddechowe

Wyposażone w automaty oddechowe, reduktory wysokiego ciśnienia, manometry wysokiego ciśnienia, sygnał alarmowy, reagujący na spadek ciśnienia w masce oraz w noszaki i maski pełno twarzowe. Służą do oddychania w atmosferze o podwyższonym stężeniu niebezpiecznych substancji lub zubożonej w tlen. Wyposażone również w drugie wyjście średniego ciśnienia, które służy do podłączenia drugiej maski lub kaptura ucieczkowego i umożliwia ewakuację poszkodowanej osoby ze strefy zadymionej lub skażonej.

Kombinezon gazoszczelny

Służy do ochrony przed działaniem szkodliwych substancji chemicznych w postaci gazów, oparów, cieczy, aerozoli i płynów, umożliwia pracę w atmosferze o podwyższonym stężeniu substancji toksycznych lub zubożonej w tlen. Może być użytkowany w zakresie temperatur od -30st. C do +60st. C. Jest to jednoczęściowe ubranie z kapturem wyposażonym w szybę panoramiczną i doszytym plecakiem, do którego ratownik wchodzi z aparatem powietrznym i maską. Plecak z wyściółką z gumy mikroporowatej stanowi zabezpieczenie ochronne na butle. Kombinezon, wykonany z tkaniny poliamidowej, dwustronnie gumowanej powłoką butylową, może być wyposażony w system wentylacji wewnętrznej, zasilany zewnętrznym źródłem powietrza.

Nożyce hydrauliczne

Stosowane do działań wymagających dużych sił. Nożyce posiadają sterowanie umożliwiające pracę z milimetrową dokładnością. Umożliwiają pracę pod wodą. Możliwość obrotu uchwytu do 360o lub całkowitego zdjęcia w razie potrzeby. Nożyce posiadają specjalne nacięcia na nożach umożliwiające pewne i stabilne uchwycenie materiału. Obudowa cylindra i głowica wykonana jest z wysokopunktowego aluminium z powierzchnią zewnętrzną odporną na ścieranie. Posiadają certyfikat CNBOP.

Rozpieracz ramieniowy

Został zaprojektowany tak, aby mogły być obsługiwane przez jedną osobę. Urządzenie służy wyłącznie do otwierania drzwi, podnoszenia pojazdów lub innych ruchomych ciężarów, odpychania i przesuwania części pojazdów i ciężarów oraz do miażdżenia rur i słupków. Końcówki rozpieracza można używać jako sprzętu do zdejmowania poszycia pojazdów.

Komplet poduszek pneumatycznych

Pompowanych powietrzem o wysokim ciśnieniu, służących do podnoszenia ciężkich przedmiotów podczas akcji ratowniczych, odpornych na działanie ozonu i chemikaliów, wykonanych z gumy neoprenowej.

Butle kompozytowe

Przeznaczone do używania z aparatami oddechowymi, wykonane z tworzyw nie podlegających korozji, o pojemności 6,8-6,9 litra, ciśnieniu roboczym 300 bar., wadze 3,5 kg, zgodne z normą EN 12245.

Eksplozymetr

Przyrząd przenośny, przeznaczony do pomiaru stopnia zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych, mogący być również stosowany do wykrywania wycieków gazu z instalacji gazowych w budynkach, wyposażony w czujnik katalityczny o zakresie 0…100%DGW; urządzenie o cyfrowej indykacji wyników z rozdzielczością 1% DGW, akustycznej i optycznej sygnalizacji alarmów z odległości 1m, autonomicznym zasilaniu, pozwalającym na pracę ciągłą przez minimum 8 godzin, posiadające atest Exia IIC T4 IP54, KDB Nr 96.017W.

Miernik gazu

Przenośny mikroprocesorowy przyrząd gazometryczny, przeznaczony do pomiarów stężenia gazów i par cieczy palnych, gazów toksycznych i tlenu, mogący służyć jednocześnie do pomiaru stężeń trzech różnych czynników w zestawieniu gaz wybuchowy, tlen, gaz toksyczny, używany przede wszystkim w miejscach powstawania biogazu, np. oczyszczalniach ścieków, kanałach ściekowych, studzienkach kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych; urządzenie wyposażone w czujniki:- katalityczny do pomiaru stężenia gazów i oparów wybuchowych, elektrochemiczny do pomiaru stężenia gazów toksycznych oraz elektrochemiczny do pomiaru stężenia tlenu, o autonomicznym zasilaniu, pozwalającym na pracę ciągłą przez minimum 8 godzin.

Pakowarka piasku

Spalinowe urządzenie służące do pakowania worków z piaskiem, wykorzystywanych do budowy przeciwpowodziowych wałów ochronnych o wydajności 2x0,25m3/min – przyspieszające znacznie pakowanie worków z piaskiem, co jest nieocenione w wypadku powodzi, gdzie liczy się czas (dzięki temu urządzeniu pięcioosobowy zespół jest w stanie zasypać i ułożyć w ciągu godziny wał o wymiarach 0,5m [wys.] x 0,5m [szer.] x 140m [dł.]).

Motopompa szlamowa + wózek

Spalinowa pompa służąca do wypompowywania wody z rozlewisk, studni, piwnic, rowów melioracyjnych, zamulonych zbiorników, kanałów, zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych oraz wód płynących, wody o dużym zanieczyszczeniu itp., nieoceniona w sytuacjach powodziowych, podczas podtopienia terenów, gdy niezbędne jest szybkie wypompowywanie wody; wydajność pompy to 2000l/min, zasilana jest silnikiem EH36 o mocy 11,5 KM, posiada zbiornik paliwa o pojemności min. 7l.

Agregat hydrauliczny

Wyposażony jest w podwójne węże ciśnieniowe 2 x 20m do pracy przemiennej lub jednoczesnej. Agregat ma stosunkowo małą wagę. Posiada funkcję TURBO pozwalającą na podwojenie szybkości działania. Spełnia wymagania obowiązującej w Polsce normy PN-EN 13204 - dotyczącej wymagań eksploatacyjnych i bezpieczeństwa dla hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Posiada certyfikat TÜV Niemcy oraz NFPA USA.