Wróć do listy projektów

Gmina Kołbaskowo

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie

Oddziaływanie Inwestycji


Realizacja inwestycji objętej niniejszym opracowaniem odbywać będzie się na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie polickim, w Gminie Kołbaskowo, na działce nr 179/2 i 70/2 obręb geodezyjny Kołbaskowo. Dodatkowo na działkach nr 179/2, 151, 115, 184/2 obręb Kołbaskowo zostanie wykonane m.in. przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Realizacja inwestycji pozwoli na m.in.:

  • poprawę warunków funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaskowie,
  • poprawę bezpieczeństwa i warunków BHP strażaków OSP Kołbaskowo,
  • zwiększenie efektywności i skuteczności OSP Kołbaskowo podczas akcji interwencyjnych,
  • polepszenie warunków współdziałania OSP Kołbaskowo w strukturach powiatowych KSRG,
  • zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej lokalnych społeczności,
  • wzrost dostępności i jakości prowadzonych działań statutowych OSP w Kołbaskowie,
  • ogólną poprawę pozytywnego wizerunku Gminy Kołbaskowo.

Przedsięwzięcie obejmie swoim oddziaływaniem w szczególności:

  • miejscowość Kołbaskowo,
  • teren Gminy Kołbaskowo,
  • teren Powiatu Polickiego i niemieckiego Powiatu Uecker-Randow.

Potencjalne zagrożenia i analiza

Przeprowadzona została również obszerna analiza potencjalnych zagrożeń, której szczegółowy opis można znaleźć w dokumencie pdf.