Wróć do listy projektów

Gmina Kołbaskowo

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie

Cel Projektu


Celem bezpośrednim projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Kołbaskowo i Powiatu Polickiego poprzez budowę remizy strażackiej oraz zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby OSP Kołbaskowo, w celu zwiększenia efektywności i skuteczności ww. jednostki ratowniczo-gaśniczej podczas akcji interwencyjnych.

Zakładany przez Wnioskodawcę cel bezpośredni projektu wynika z analiz Komendy Powiatowej PSP w Policach oraz informacji podanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kołbaskowie, a także przeprowadzanych na bieżąco konsultacji z mieszkańcami i doświadczeń władz Gminy Kołbaskowo.

Ich wynikiem jest uznanie konieczności wyposażenia w specjalistyczny sprzęt ratunkowy jednostki OSP Kołbaskowo oraz budowy na jej potrzeby funkcjonalnej remizy, ze względu na bezwarunkową konieczność profesjonalnego działania tej jednostki, która wynika m.in. z licznych potencjalnych zagrożeń pożarowych, naturalnych, ekologicznych i transportowych mogących wystąpić na obszarze Gminy Kołbaskowo oraz Powiatu Polickiego. Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zapobieganie pozostałym zagrożeniom w Gminie Kołbaskowo wiąże się m.in. z pełną gotowością operacyjną OSP Kołbaskowo, opartą przede wszystkim na prawidłowym zapleczu lokalowo-technicznym oraz sprawnym i funkcjonalnym sprzęcie ratowniczo-gaśniczym.