Wróć do listy projektów

Gmina Kołbaskowo

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w Kołbaskowie

Konstrukcja


Projektowany zakres zmian adaptacyjnych w budynku nie obejmował nadbudowy ani rozbudowy budynku w poziomie (tzn. w rzucie). Nie projektowano istotnej przebudowy głównych elementów konstrukcji nośnej w budynku. Zakres projektowanych robót budowlanych w zakresie konstrukcji budynku związany był z dostosowaniem pomieszczeń budynku do potrzeb nowej – projektowanej funkcji i objął:

  • wykonanie dodatkowych okien, przy jednoczesnej likwidacji części okien istniejących;
  • wykonanie dodatkowych przejść pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, przy jednoczesnym zamurowaniu zbędnych otworów istniejących;
  • wykonanie nowych elementów w obszarze niezależnych partii wejściowych do remizy, przy jednoczesnej rozbiórce fragmentów konstrukcji istniejącej dachu oraz słupów stalowych istniejących bram wjazdowych;
  • wykonanie nowych elementów wsporczych (podciągów) dla projektowanych elementów konstrukcji budynku;
  • dostosowanie konstrukcji wsporczej (z demontażem słupów istniejących) dla nowych bram wjazdowych (garaż, warsztat);
  • przebudowę kanału podposadzkowego z jednoczesnym zasypaniem jego zbędnej części wykonanie przejść przez konstrukcję ścienną i dachową budynku dla projektowanych instalacji;
  • wykonanie nowych ścianek działowych przy jednoczesnej likwidacji części ścianek istniejących - wykonanie fundamentów pod projektowane ściany budynku oraz miejscowe poszerzenie ław istniejących – pod projektowane słupy bram wjazdowych do garażu;
  • wykonanie konstrukcji wsporczej dla zamocowania prowadnic bram wjazdowych (do pomieszczenia garażu oraz warsztatu);
  • przesklepienie otworów istniejących w płytach dachowych;
  • wykonanie miejscowych wzmocnień (nadlewką betonową) w miejscach montażu dachowych urządzeń wentylacji mechanicznej.